تماس

Send us a message

سهام داران کارخانه تلکا:

مهندس علیرضا برزگر، مهندس سیامک برزگر، مهندس بابک برزگر، دکتر فریبا فقیهی، آقای حسن برزگر، آقای عیسی علیپور

تماس با ما:

آدرس: ایران - آمل - جاده هراز - کیلومتر هفت
موبایل: 09111210168
تلفن: 01213282065
فکس: 01213282040
پست الکترونیکی: Info@Teleka.Ir
پست الکترونیکی: Info@TelekaCompany.Com